Vietinės finansavimo galimybės

INNOPROGRESS

Programos tikslas: Finansuoti mažesnius MVĮ projektus, kuriais investuojama į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklą ir sudaromos sąlygos mokslininkams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTTP) veikloje. Projekto dydis: 60 000 – 1,2 mln. Eurų Finansavimo intensyvumas: 25-80 proc.

INNOMATURITY

Programos tikslas: Finansavimas didesniems MVĮ projektams, kuriais investuojama į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklą ir sudaromos sąlygos mokslininkams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veikloje. Projekto dydis: 60 000 – 2 mln. Eur Finansavimo intensyvumas: 25-80%

Žaliasis eksperimentas

Programos tikslas:Investicijos į inovatyvias aplinkai draugiškas, pramonės sektoriaus MVĮ, skatinančias tvarių produktų gamybą, technologijų kūrimą per MTEP veiklą. Projekto dydis: 50 000 – 0,5 mln. Eur Finansavimo intensyvumas: 25-80 proc.

Investicijos Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajonuose

Programos tikslas: Finansavimas skiriamas MVĮ projektams, kuriais investuojama į darbo vietų kūrimą minėtų rajonų savivaldybėse. Projekto dydis: nuo 2 iki 8,5 mln. Eur Finansavimo intensyvumas: 50-80%