Paslaugos

Verslo valdymo konsultacijos

Procesas, kurio metu siekiama atpažinti ir suprasti organizacijose kylančias problemas, parengti galimus sprendimus ir  kartu su klientu pasiekti reikšmingų pokyčių

Tipinių iššūkių, su kuriais susiduria verslo organizacijos, pavyzdžiai: 

  • Neaiški įmonės veiklos strategija ar tikslai
  • Pokyčiai rinkoje (naujos galimybės ir grėsmės), kurie reikalauja keisti įmonės strategiją ar veiklos kryptį
  • Įmonės strateginiams tikslams pasiekti reikalingų žinių, įrankių, procesų ar vadybos įgūdžių trūkumas
  • Netinkama ar neaiški organizacinė struktūra
  • Problemos, susijusios su finansais, IT ir kitomis specifinėmis funkcinėmis sritimis

Kodėl verta samdyti konsultantus?

  • Įmonėse, kuriose nėra reikiamų išteklių specifinėms problemoms išspręsti, konsultantai atlieka detalią analizę ir pateikia įvertinimą 
  • Įgyvendinant trumpalaikius projektus, konsultantų samdymas gali kainuoti pigiau, nei nuolatinių darbuotojų įdarbinimas
  • Konsultantai remiasi gerąja praktika ir patirtimi, įgyta atliekant įvairius projektus, vykdytus skirtingose šalyse ir industrijose
  • Konsultantai pateikia nešališką ir objektyvų situacijos vertinimą bei prisideda prie užsibrėžtų tikslų siekimo
Kaip tai veikia

Diagnostika

Tam, kad būtų nustatyti tinkami problemų sprendimai, analizuojama įmonės struktūra, procesai ir veiklos rezultatai

Rezultatas: detali įmonės veiklos ataskaita

Sprendimų parengimas

Diagnostikos stadijos metu apibrėžiamos tobulintinos veiklos sritys, kurias pakoregavus, galima efektyviau siekti strateginių tikslų

Rezultatas: sudaromas reikalingų iniciatyvų sąrašas ir parengiami detalūs kiekvienos iniciatyvos planai, kuriuos įgyvendinus, planuojama pasiekti norimų pokyčių

Planavimas

Kartu su klientu parengiami išsamūs iniciatyvų įgyvendinimo planai, kuriais bus siekiama atlikti norimus pokyčius

Rezultatas: strateginių iniciatyvų planas, kuriame nurodomas detalus įgyvendinimo tvarkaraštis, reikalingi ištekliai bei rizikos valdymo priemonės

Įgyvendinimas

Esant poreikiui, mes galime padėti sukurti ir įgyvendinti pokyčių įgyvendinimo struktūras organizacijoje. Projekto valdymo komanda bus atsakinga už vykdomų pokyčių iniciatyvų įgyvendinimo stebėseną bei vieningų projektų valdymo principų laikymosi užtikrinimą

Rezultatas: numatyti pokyčiai visiškai įgyvendinami įmonės veikloje​