Paslaugos

Strategija ir inovacijos

Įmonės ar atskirų verslo vienetų strategija

 • Strategijos sukūrimas
 • Strategijos dokumentų rengimas
 • Strateginių sesijų vedimas

Inovacijų valdymas

 • Intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių kūrimas
 • Iniciatyvų vertinimas
 • Veiklos vykdymo stebėsena

Galimybių studijos

 • Galimų alternatyvų nustatymas
 • Vertinimo kriterijų apibrėžimas
 • Alternatyvių iniciatyvų įvertinimas
 • Iniciatyvų įgyvendinimo plano rengimas

Augimas per įsigijimus

 • Išsami potencialiai įsigyjamų objektų apžvalga
 • Komercinės veiklos auditas