Nepakankamas finansavimas dažnai riboja organizacijos plėtrą ar galimybes naujiems perspektyviems projektams. CIVITTA konsultantai padeda klientams paversti jų planus realybe, užtikrindami reikalingas lėšas iš prieinamų finansavimo šaltinių. Padedame parengti verslo planą, pristatymus, pildome paraiškas viešiesiems fondams arba identifikuojame galimus privačius investuotojus. Klientai konsultuojami visais finansavimo pritraukimo etapais: nuo galimybių atpažinimo iki paties įgyvendinimo.

Mūsų konsultavimo dėl finansavimo pritraukimo paslaugas sudaro:

NACIONALINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO PRITRAUKIMAS AR ĮGYVENDINIMAS
ES PROGRAMŲ FINANSAVIMO PRITRAUKIMAS
FINANSAVIMO SKOLŲ INSTRUMENTAIS PRITRAUKIMAS
SUSIJUNGIMO IR ĮSIGIJIMO SANDORIAI BEI INVESTUOTOJŲ PRITRAUKIMAS

Mūsų konsultavimo dėl finansavimo pritraukimo paslaugas sudaro:

Kaip dirbame

Paprastai tokio tipo projektus pradedame kliento poreikių analize ir vertinimu, tęsiame identifikuodami tinkamiausią finansavimo mechanizmą ir įvertindami visos pasirinktos finansavimo alternatyvos įgyvendinamumą. Jei projektas vykdomas ES programų finansavimui užtikrinti, pradedame apibrėždami projekto apimtį, biudžetą ir darbotvarkę (veiksmų planą), ieškome tinkamų projekto partnerių ir dalyvaujame sudarant konsorciumus; galų gale – parengiame paraišką su lydinčiais dokumentais (pvz., verslo planas, kaštų-naudos analizė ar galimybių studija). Jei projektas vykdomas siekiant pritraukti privačių investuotojų ar kreditorių lėšas, dirbame kartu su klientais tol, kol jų tikslai pasiekiami ir pasirašoma finansavimo sutartis.

ĮGYVENDINKITE SAVO PROJEKTŲ IR PLĖTROS AMBICIJAS

Susisiekite dėl pasiūlymo

Projektų pavyzdžiai

2020-10-13
Naudoti ar ne? „Blockchain“...

„Blockchain“ vis labiau traukia investuotojų...

2019-07-25
UAB „Civitta“ pasitelkusi dirbtinį...