Paslaugos

Rinkos tyrimas ir klientų duomenų analitika

Procesas, kurio metu surenkama prieinama vidinė ir išorinė informacija, siekiant pateikti vertingas įžvalgas, galinčias padėti priimti geresnius sprendimus​

Iššūkiai, su kuriais įmonėms tenka susidurti:

  • Naujų augimo galimybių identifikavimas: naujų klientų pritraukimas, ėjimas į naujus klientų segmentus bei naujas rinkas
  • Naujų produktų įvedimas į rinką ir jų pozicionavimas
  • Turimų produktų prekės ženklo atnaujinimas arba pakartotinas įvedimas į rinką
  • Geresnis esamos klientų bazės supratimas (klientų segmentacija, tiksliniai pasiūlymai)
  • Esamų pasiūlymų efektyvumo didinimas
  • Strateginių problemų sprendimas

Kodėl verta samdyti konsultantus?

  • Konsultantai turi patirties, žinių ir infrastruktūrą, reikalingą greitai ir profesionaliai atlikti duomenų analizę ir parengti efektyvias rezultatų vizualizacijas
  • Konsultavimo paslaugos taupo klientų laiką, todėl sprendimai gali būti priimami greičiau, o iniciatyvų atsiperkamumas yra trumpesnis
  • Konsultantai išmano daugelį skirtingų sričių, pvz., statistiką, sociologiją, ekonometriją, rinkodarą ar reklamą. Skirtingose industrijose ir šalyse sukaupta patirtis ir geroji praktika gali būti pritaikyta klientų veikloje
  • Konsultantai yra nešališki ir gali pateikti nepriklausomą duomenų analizės rezultatų vertinimą
Kaip tai veikia

Vidinis rinkodaros auditas

Turimų produktų ir prekinių ženklų portfelio analizė, jo efektyvumo ir esamų klientų tipų analizė.

Rezultatas: išsami įmonės produktų ir klientų apžvalga

Rinkos tyrimai

Atliekant rinkos tyrimus, atsižvelgiama į rinkos struktūrą, vartotojų poreikius ir tikslus, klientų segmentus, konkurencinę aplinką bei pardavimų kanalus

Rezultatas: išsamus rinkos ir jos tendencijų supratimas

Strategijos kūrimas

Iš skirtingų šaltinių surinkta informacija naudojama kuriant kliento poreikius atitinkančią strategiją. Strategijoje vertinamas produktų pozicionavimas, klientų lojalumo programos, rinkodaros strategija turimiems produktams bei kiti svarbūs įmonių veiklos aspektai

Rezultatas: pilna ir išsami strategija su įgyvendinimui reikalingų veiksmų planu

Įgyvendinimas

Esant poreikiui, mes galime padėti įgyvendinti strateginį planą, vykdydami progreso stebėseną, kontroliuodami tarpinius rezultatus bei padėdami vadovybei priimti tinkamus sprendimus

Rezultatas: pilnai įgyvendinta rinkos galimybes atspindinti strategija