Paslaugos

Pardavimai ir eksportas

Esamos rinkos

  • Produktų portfelio optimizavimas
  • Kainodaros peržiūra ir optimizavimas
  • Pardavimų kanalų peržiūra ir optimizavimas
  • Distribucijos ir pardavimo portfelio optimizavimas
  • Pardavimų organizacijos efektyvumo didinimas

Naujos rinkos

  • Tinkamų naujų rinkų identifikavimas
  • Apsilankymų naujose rinkose organizavimas bei rinkos tyrimai
  • Įėjimo į naują rinką strategijos parengimas
  • Partnerysčių užsienio rinkose vystymas bei dalinimasis turimais kontaktais