Paslaugos

Organizacija, procesai ir pokyčiai

Organizacinės struktūros vystymas

 • Alternatyvių organizacinių struktūrų parengimas
 • Funkcijų bei atsakomybių padalinimas tarp atskirų įmonės departamentų
 • Pagalba priimant sprendimus dėl funkcijų centralizavimo
 • Pareiginių nuostatų sudarymas

Veiklos stebėsenos rodiklių sudarymas

 • Strateginių veiklos stebėsenos rodiklių sudarymas (angl. KPIs – Key Performance Indicators)
 • Veiklos stebėsenos sistemos sukūrimas iki individualaus darbuotojo lygmens
 • Sąsajų tarp veiklos stebėsenos ir darbo užmokesčio sistemų sudarymas
 • Ataskaitų paketų parengimas ir pritaikymas įmonės veikloje

Procesų žemėlapių sudarymas ir optimizavimas

 • Procesų žemėlapio sudarymas naudojant SIPOC įrankį
 • Organizacijos procesų modelio parengimas
 • Procesų žemėlapio sudarymo sesijų moderavimas
 • Procesų modeliavimas naudojant BPMN-2.0 įrankį
 • Greitų laimėjimų (angl. quick wins) dokumentavimas

Išsami kaštų mažinimo programa

 • Pagrindinių verslo funkcijų peržiūra (naudojantis LEAN, Six-sigma ir kitais metodais)
 • Pirkimų valdymo optimizavimas
 • Pagalbinių funkcijų restruktūrizavimas ir centralizavimas 

Pokyčių vadybos įgyvendinimas

 • Projekto įgyvendinimo struktūros parengimas
 • Pokyčių projektų veiksmų koordinavimas ir  stebėsena
 • Darbuotojų mokymų plano sudarymas