Apie mus

CIVITTA privatumo politika – klientai ir išorės ekspertai

Kai jūs bendradarbiaujate su UAB "CIVITTA" (šioje privatumo politikoje "CIVITTA"), mes galime apdoroti jūsų, kaip kliento ar išorės eksperto informaciją ("asmens duomenis"), priklausomai nuo mūsų verslo santykių.

Terminas „klientas" apima klientus, kuriuos atstovauja fizinis asmuo (individualūs verslininkai), darbuotojai ir juridinių asmenų, su kuriais mes užsiimame verslo ryšiais, atstovai. Mes, kaip verslo valdymo konsultcijų įmonė, galime apdoroti šiuos asmens duomenis siekiant nustatyti ir vykdyti veiklas bei prievoles susijusias su jumis.

Sąvoka „išorės ekspertas" apima fizinius asmenis, kurie tiesiogiai bendradarbiauja su CIVITTA verslo plėtros ar projektų įgyvendinimo tikslais, arba darbuotojus ir juridinius asmenis, su kuriais mes užsiimame tokiais verslo santykiais, atstovus.

Mes saugome jūsų asmens duomenis ir privatumą, imdamiesi visų atitinkamų priemonių pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant ES reglamentą 2016/679, kuris vadinamas Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Šiame pranešime "mes" ir "mūsų" bus nuorodos į CIVITTA, o "jūs" ir "jūsų" bus nuorodos į klientus ir išorės ekspertus.

Klientų ar išorės ekspertų pateikti duomenys apie projektų vykdymą

Kai kuriais atvejais galite pateikti mums asmens duomenis (pvz., Duomenų bazių forma), kad galėtumėte suteikti paslaugas jums. Duomenų kategorijos ir tikslai gali skirtis priklausomai nuo informacijos, esančios šiose duomenų bazėse. Todėl tokiose situacijose CIVITTA taps duomenų apdorotuoju ir CIVITTAI reikės konkrečių nurodymų iš jūsų, kad būtų galima apdoroti šiuos asmens duomenis (pvz., Duomenų apdorojimo sutarties forma).

 

1. Kodėl mes apdorojame jūsų asmens duomenis?

Vykdant ir užtikrinant sklandžią kasdienę įmonės veiklą (konsultacijos) mes galime susidurti su jūsų asmens duomenimis, kurie gali būti apdorojami. Šiuos duomenis dažniausiai teikiate jūs, sudarant sutartinius verslo santykius su CIVITTA. Asmens duomenys bus generuojami ir toliau pateikiami pagal verslo santykius, visada atsižvelgiant į konkretų ir aiškiai apibrėžtą tikslą.

Toliau apibūdinti pagrindiniai tikslai, kodėl mes galime apdoroti jūsų asmens duomenis.

Jei mes bendradarbiaujame su jumis kaip su klientu, jūsų duomenys gali būti apdoroti, kad:

 • formalizuotume mūsų verslo santykius susitarimuose;
 • suprastume ir dokumentuotume jūsų poreikius ir prašymus;
 • valdytume paslaugą, kurią jūs mūsų prašėte jums suteikti;
 • gautume mokėjimus už suteiktas paslaugas;
 • kurtume statistinius duomenis apie mūsų paslaugas;
 • kreiptumėmės į jus dėl tiesioginės rinkodaros tikslų ir siūlytume bendradarbiavimo galimybes;
 • užtikrintume mūsų darbo patalpų saugumą;
 • atsakytume į potencialias, su projektais susijusias, užklausas pasibaigus mūsų sutartiniams santykiams;

Jei mes bendradarbiaujame su jumis kaip su išorės ekspertu, jūsų duomenys gali būti apdoroti, kad:

 • prižiūrėtume ekspertų duomenų bazę;
 • teiktume paraiškas konkursams ar projektams, kuriuose jūsų patirtis yra aktuali ir gali būti panaudota įgyvendinant projektą;
 • informuotume jus apie bendradarbiavimo galimybes;
 • atsakytume į užsakovų užklausas dėl jūsų patirties;
 • palaikytume verslo ryšius, kad užtikrintumėme mūsų bendrų projektų tęstinumą;
 • užtikrintume mūsų darbo patalpų saugumą.

2. Dėl kokių teisinių priežasčių mes apdorojame jūsų duomenis?

Kai vykdomas vienas iš pirmiau minėtų tikslų, turime aiškiai apibrėžtą teisinį pagrindą, kad galėtume apdoroti jūsų duomenis. Todėl CIVITA užtikrina, jog mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tik jei:

 • yra vykdomas bendradarbiavimas tarp jūsų ir CIVITTA;
 • informacija yra būtina vykdant teisinius įsipareigojimus pagal mūsų jurisdikcijose taikomus įstatymus;
 • jūs suteikėte mums savo sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis konkrečiam tikslui;
 • turime teisėtą interesą naudoti jūsų duomenis nurodytam tikslui, ir šis interesas nenusveria jūsų intereso;

Teisėtas interesas gali būti palyginti plačiai interpretuojamas kaip teisinis pagrindas. Siekdami aiškumo šiuo aspektu, mes manome, kad mūsų teisėtas interesas, susijęs su klientais ir išorės ekspertais, yra:

 • Palaikyti ir atnaujinti mūsų verslo kontaktų ir išorės ekspertų sąrašą;
 • Sukurti CIVITTAI teigiamą išorinę reputaciją;
 • Gerinti mūsų paslaugų kokybę;
 • Keistis informacija tarp skirtingų CIVITTA subjektų (grupės viduje atliekami perleidimai);
 • Mūsų klientų bazės išplėtimas;
 • Įtraukti CIVITTA į naujas konkursus;
 • Pritraukti kvalifikuotus išorės ekspertus į CIVITTA tinklą ir prijungti juos prie projektų.

Taip pat, mes turime galiojantį teisinį pagrindą, jei mes:

 • tvarkome jūsų duomenis, siekiant apsaugoti jūsų ar kito asmens interesus;
 • atliekame užduotį visuomenės labui arba turime vykdyti oficialios institucijos mums suteiktą nurodymą.

Mes naudosime jūsų duomenis tik aukščiau išvardytiems interesams tol, kol tai nepažeis jūsų interesų ir prigimtinių teisių. Atsižvelgiant į tai, kiekvieną kartą, kai bus naudojamas bet kuris iš šių teisinių pagrindų, mes atliksime balanso testą tarp šių interesų ir jūsų teisių bei laisvių, kad pastarosios nebūtų neproporcingai apribotos.

3. Kurias jūsų asmens duomenų kategorijas mes naudojame?

Vykdydami nurodytus tikslus galime tvarkyti keletą asmens duomenų kategorijų. Šie duomenys ir jų pobūdis gali skirtis, priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo tikslo. Daugeliu atvejų tokie duomenys yra:

 • Bendra informacija: vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas, parašas, įmonės pavadinimas ir įmonės informacija (kurią jūs atstovaujate); banko sąskaitos numeris;
 • Istoriniai bendradarbiavimo duomenys: prašymų istorija, kartu vykdyti ar vykdomi projektai ir atsiliepimai; mūsų bendradarbiavimo rezultatai (projekto dokumentacija, pasiūlymai ir kt.);
 • Socialiniai aspektai ir leidiniai: nuotraukų ir kontaktinės informacijos leidinys mūsų oficialioje svetainėje ir socialiniuose tinkluose;
 • Duomenys, surinkti dėl vaizdo stebėjimo mūsų patalpose: vaizdo įrašai, laikas ir vieta mūsų patalpose;
 • Konkurso paraiškų duomenys (tik išorės ekspertams): darbo patirtis, įmonės pavadinimas, projektų patirtis, išsilavinimas, kalbos;

Specialios asmens duomenų kategorijos yra duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių ir biometrinių duomenų apdorojimas, siekiant unikaliai identifikuoti fizinį asmenį, duomenys apie sveikatą ar duomenys dėl fizinio asmens seksualinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos.

Jūsų sutartinių santykių su CIVITTA metu mes galime apdoroti tokio pobūdžio asmens duomenis tik išskirtiniais atvejais, siekiant:

 • garantuoti mūsų patalpų saugumą (vaizdo / biometriniai duomenys); ir
 • kai turime jūsų sutikimą tai daryti konkrečiais tikslais (nuotraukos renginiuose ir jų paskelbimas).

Tais atvejais, kai pateikiate mums savo informaciją laisvu formatu (pvz., CV konkurso paraiškoms), čia gali atsidurti ir tam tikri specialių kategorijų asmens duomenys, kurie nėra būtini mūsų bendradarbiavimui. Tokio pobūdžio informacijos apdorojimas yra nereikalingas, todėl rekomenduojame apriboti tokių kategorijų asmens duomenų naudojimą šiuose dokumentuose. Nepaisant to, jei tokie duomenys buvo jūsų pačių pateikti, mes elgsimės su jais taip pat kaip ir su kitomis duomenų kategorijomis, aprašytomis privatumo politikos dokumente.

4. Asmens duomenų laikymas, saugojimas ir ištrynimas

CIVITTA užtikrina, kad jūsų duomenys būtų saugomi centralizuotai ir organizuotai, atitinkamose žmogiškųjų išteklių vidaus informacinėse sistemose. Jūsų informacija taip pat gali būti saugoma saugiose įmonės el. pašto paskyrose, grupės duomenų perdavimo atvejais. Papildomai, atspausdinti ir kiti popieriniai dokumentai (pvz., sutartys, sąskaitos faktūros) yra saugomi tinkamose fizinėse saugyklose.

Mes saugome jūsų asmeninę informaciją tol, kol mums to reikia, šiame privatumo pranešime aprašytiems tikslams. Mūsų saugojimo laikotarpiai grindžiami kriterijais, apimančiais teisiškai įpareigojamus saugojimo laikotarpius, mūsų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teises, sutarties reikalavimus, veiklos direktyvas ar poreikius, taip pat galimus ir esamus bylinėjimosi procesus.

5. Jūsų asmens duomenų saugumas

Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą teikiant mūsų paslaugas, mes įgyvendiname technines, teisines ir organizacines priemones, reikalingas užtikrinti aukštą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį. Mes nuolat stebime prieigos teisių sistemą, kuri užtikrina, kad tik įgaliotas ir kompetetingas personalas turėtų prieigą prie tokių duomenų, atsižvelgiant į teisėtus ir aiškiai apibrėžtus tikslus.

Be to, su visais susijusiais darbuotojais pasirašomi susitarimai dėl informacijos neatskleidimo, siekiant išlaikyti jūsų pateiktų dokumentų ir informacijos konfidencialumą.

6. Asmens duomenų perdavimas

Mūsų veiklos eigoje, jūsų asmens duomenys gali būti perkelti į mūsų įmonių grupę (įmonių grupių pervedimu) ir pasidalinti su išoriniais partneriais (papildomų grupių perdavimai).

6.1. Asmens duomenų perdavimai grupės viduje

CIVITTA yra sudaryta iš skirtingų juridinių asmenų, kurie sudaro tai, kas vadinama įmonių grupe. Grupės viduje, asmens duomenys gali būti perduoti siekiant:

 • atsakyti į klientų ir išorinių ekspertų prašymus ir poreikius;
 • teikti paraiškas į konkursų pasiūlymus, kuriuose dalyvauja kiti CIVITTA biurai ir filialai; ir
 • dalintis patirtimis ir statistine informacija su kitais filialais;

CIVITTA plėtoja holistinį požiūrį į pareiškėjų asmens duomenų apsaugą, todėl užtikrina, kad jums būtų taikomos tos pačios garantijos ir teisės visoje įmonių grupėje.

6.2. Papildomi asmens duomenų perdavimai

CIVITTA gali dalintis jūsų asmens duomenimis su subjektais, esančiais ne mūsų įmonių grupėje. Tai vyksta pagrinde su:

 • Perkančiosiomis organizacijomis (privačios bendrovės ar valdžios institucijos), remdamiesi jūsų sutikimu arba vykdydami sutartinius įsipareigojimus (pvz. teikdami paraišką konkursui);
 • valdžios ar teisėsaugos institucijomis, kurios pateikė prašymą ar vykdo teisinį reikalavimą;
 • trečiosiomis šalimis, teikiančios konkrečias paslaugas (pvz. apskaitos paslaugos);

Tarptautiniai perdavimai už EEE ribų

Dėl mūsų tarptautinės struktūros ir veiklos išskaidymo, dalis mūsų veiklos ir klientų gali būti už Europos ekonominės erdvės ribų (ES valstybės, Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas). Todėl galime perduoti jūsų asmens duomenis už EEE ribų į šalis be adekvataus Europos Komisijos sprendimo.

Siekiant užtikrinti ES lygio duomenų apsaugą, CIVITTA naudoja standartines, Europos Kimisijos patvirtintas, sutarties sąlygas visiems mūsų tarpvalstybiniams perdavimams, kurios atitinka BDAR reikalavimus tokioms operacijoms.

7. Jūsų teisės

7.1. Teisė pasiekti savo asmens duomenis

Jūs galite paprašyti, ir turite teisę gauti iš mūsų apžvalgą apie mūsų turimus asmens duomenis: iš kur mes juos gavome ir kam mes tai naudojame. Jūs galite gauti informaciją apie tai, kiek laiko mes saugome jūsų duomenis ir kas gauna duomenis apie jus. Tačiau jūsų teisė susipažinti su dokumentais gali būti apribota teisės aktais, kitų asmenų privatumo apsauga ir mūsų verslo privatumo sumetimais. Mūsų praktinės žinios, konfidencialūs duomenys, taip pat ir vidiniai įvertinimai ir medžiagos gali būti apsaugoti nuo teisės į duomenų apžvalgą.

7.2. Teisė ištaisyti ir ištrinti duomenis

Jei pastebėjote, kad asmeninė informacija, kurią mes turime apie jus, yra neteisinga, neišsami ar neaktuali, jūs turite teisę ištaisyti ar ištrinti duomenis taikydami apribojimus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose ir teisėje į duomenų apdorojimą.

7.3. Teisė į naudojimo apribojimus

Jei manote, kad duomenys, kuriuos turime apie jus, yra neteisingi arba neišsamūs, arba jei prieštaraujate dėl duomenų naudojimo, galite reikalauti, kad mes apribotume šių duomenų naudojimą saugykloje. Naudojimas bus apribotas saugykloje, kol bus galima nustatyti duomenų taisyklingumą, arba bus patikrinta, ar mūsų teisėti interesai viršija jūsų interesus.

Jei turite teisę ištrinti jau užregistruotus duomenis apie jus, galite paprašyti mums apriboti šių duomenų naudojimą saugykloje.

7.4. Teisė į duomenų perkėlimą

Jei mes naudojame duomenis, turint jūsų sutikimą arba susitarimą ir duomenų apdorojimas yra automatizuotas, jūs turite teisę gauti jūsų pateiktų duomenų kopiją elektroniniu formatu.

7.5. Teisė prieštarauti

Jūs turite teisę prieštarauti, kad CIVITTA apdorotų jūsų asmens duomenis, kai mes pasitelkiame mūsų teisėtą interesą dėl tokios veiklos, kai atliekame užduotis viešojo intereso tikslais arba tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.6. Automatinis individualus sprendimų priėmimas

Jūs taip pat turite teisę prieštarauti sprendimui, kuris grindžiamas tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą. Tokiose situacijose CIVITTA užtikrins tinkamas priemones, skirtas jūsų teisėms apsaugoti, pagrinde teisę į žmogaus įsikišimą, persvarstant tokius atvejus.

Jums bus pranešta, ar automatizuotas sprendimų priėmimas bus atliekamas jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

7.7. Sutikimo nutraukimas

Jei mes apdorojame asmens duomenis pagal jūsų sutikimą, jūs galite atsiimti savo sutikimą atskleisti duomenis bet kuriuo metu. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad mes ir toliau galime naudoti jūsų asmens duomenis, jei turėsime įvykdyti teisines ar sutartines prievoles.

8. Tikslumas ir jūsų asmens duomenų atnaujinimas

Mes nuolat atnaujinsime jūsų asmens duomenis kol tai bus saugoma mūsų duomenų bazėje. Tai daroma vidaus organizacijos tikslais ir siekiant užtikrinti geresnį atitikimą tarp jūsų poreikių ir mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo atžvilgiu galite atnaujinti  savo duomenis pranešdami el. paštu info@civitta.lt.

9. Šios privatumo politikos atnaujinimai

Mes kartais galime peržiūrėti šią Politiką paskelbdami atnaujintą versiją mūsų svetainėje. Jei bus padaryti esminiai pakeitimai, kurie gali reikšmingai daryti įtaką jūsų teisėms arba padidinti jūsų atsakomybes, mes apie tai pranešime. Mes galime pranešti apie pokyčius ir kitomis aplinkybėmis. Mes rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką.

10. Kontaktiniai duomenys ir skundų pateikimas

Visada galite su mumis susisiekti, jei turite klausimų apie jūsų privatumo teises ir apie tai, kaip mes registruojame ir naudojame jūsų pateiktais asmens duomenimis mūsų verslo tikslais. Mūsų biuro adresas yra Gedimino pr. 27, Vilinius, o susisiekti galite su atsakingu asmeniu el. paštu info@civitta.lt.

Jei esate nepatenkintas, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, ir esate nepatenkinti bendravimu su atsakingu asmeniu, galite pateikti skundą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinė informacija pateikta apačioje.

Duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; El. paštas ada@ada.lt