Paslaugos

Informacinės technologijos

Verslo ir IT architektūra

 • IT sistemų architektūros sudarymas (pagal TOGAF)
 • Verslo procesų suderinimas su IT sistemoms

Pokyčiai IT srityje

 • IT sistemų ir infrastruktūros peržiūra (IT auditas)
 • IT sistemų tinkamumo naudojimui, efektyvumo, integracijos galimybių ir funkcionalumo įvertinimas
 • Pokyčių įgyvendinimo plano rengimas (remiantis IT strategija)

Reikalavimų informacinėms sistemoms parengimas ir pokyčių informacinėse sistemose įgyvendinimas

 • Funkcinių reikalavimų apibrėžimas
 • Rangovo priežiūra
 • Rangovo parengtų dokumentų peržiūra

Didelės apimties IT projektų valdymas

 • Projekto vykdymo plano parengimas
 • Pagalba renkantis rangovą
 • Projekto veiksmų koordinavimas ir ataskaitų rengimas