Paslaugos

Dotacijos ir projektų valdymas

Procesas, kurio metu siekiama užtikrinti išorinį finansavimą organizacijos plėtrai ir garantuoti sėkmingą projekto įgyvendinimą​

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos:

  • MTEP ir inovacijoms skirtų lėšų trūkumas
  • Riboti ištekliai arba žinios, reikalingos ieškoti išorinių finansavimo galimybių bei sėkmingai įgyvendinti projektus
  • Ilgas investicijų atsipirkimo laikotarpis
  • Maža dabartinių investicijų grąža
  • Paskatų investavimui į pelno nesiekiančias veiklas trūkumas

Kodėl verta samdyti konsultantus?

  • Dėl nacionalinės ir tarptautinės patirties mes efektyviai įvertiname projekto sėkmės tikimybę
  • Dėl stiprių vietinių ir tarptautinių ryšių  sėkmingai ieškome galimų veiklos partnerių Europoje bei kitose pasaulio šalyse
  • Sertifikuoti projektų vadovai ir skirtingų sričių specialistai (inovacijų, finansų, IT ir kt.) vertina kliento poreikius ir paverčia juos įgyvendinamais ir naudingais projektais
Kaip tai veikia

Galimybių gauti dotaciją nustatymas

Įvertinus kliento poreikius, parenkama tinkamiausia dotacijų teikimo priemonė bei įvertinamas projekto tinkamumas dotacijai gauti

Rezultatas: nustatyta kliento poreikius atitinkanti galimybė gauti dotaciją

Projekto sukūrimas

Projekto apimties, biudžeto, įgyvendinimo grafiko sudarymas, projekto partnerių paieška bei konsorciumo sudarymas

Rezultatas: detaliai parengta projekto įgyvendinimo struktūra

Paraiškos dotacijai gauti rengimas

Dotacijai gauti reikalingos paraiškos rengimas, įskaitant visų susijusių dokumentų užpildymą (pvz., verslo planas, kaštų-naudos analizė, galimybių studija), pagalba klientams paraiškos vertinimo metu

Rezultatas: pateikta paraiška dotacijai gauti bei užtikrinta sklandi vertinimo procedūra

Pagalba projekto įgyvendinimui

Projekto administravimas, biudžeto kontrolė, ataskaitų rengimas, viešųjų pirkimų valdymas, partnerių koordinavimas

Rezultatas: sklandus projekto vykdymas, atsižvelgiant į laiko bei biudžeto suvaržymus​